La bàn
Hệ thống sẽ yêu cầu quyền để truy cập vào dịch vụ định vị địa lý của thiết bị di động của bạn để tự động khởi động la bàn. Bạn chỉ cần chấp nhận hoặc xác nhận những quyền này. Trong trường hợp la bàn không hoạt động, bạn có thể nhấn vào nút “Kích hoạt” để sử dụng bằng cách thủ công. Hãy nhớ rằng la bàn chỉ tương thích với các thiết bị di động hoặc điện thoại thông minh.